МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ


Өмгөөллийн "И Эл Би Партнерс" ХХН-өөс эрх зүйн салбарын гадаад хэл дээрх ном, сурах бичгийг Монгол хэлнээ орчуулах ажлыг санаачлан, амжилттай хэрэгжүүлж буй "Нийгэм, эрх зүйн хөгжлийн нийгэмлэг" ТББ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Нийгэм, эрх зүйн хөгжлийн нийгэмлэг" ТББ-аас Клаус Адомэйт, Сюзаннэ Хэньшэн нарын бүтээл “Эрх зүйн онол” болон Г.К.Шварц, М.Вандт нарын бүтээл “Хуульд зааснаар үүсэх үүргийн эрх зүй - зөрчлийн  улмаас үүсэх үүрэг буюу гэм хорын эрх зүй” номуудыг амжилттай эрхлэн гаргалаа. 


Тус номуудтай холбогдох мэдээллийг www.buch.mn сайт болон 7007-9339 утаснаас авна уу.


 

 

 

OUR PHILOSOPHY

Clients and people are at the center of everything we do.

“Our aim is to emphasize client’s interest and legal needs, and to provide first class legal advice and services to our clients in an efficient and highly qualified manner, at the same time preserving the basic elements of attorney-client relationship.”

 

ABOUT US

Unique advantage

ELB Partners is a Mongolian firm of solicitors and attorneys-at-law that provides a full range of legal services for all businesses. The firm was founded in 2009 and since that time the firm has been building its broad and deep practice. read more.